Thursday, June 30, 2022

Quản trị nhân sự trong bối cảnh chuyển đổi số.

 

Chuyển đổi số trong quản trị nhân sự (Human Resources Management)

Cũng giống như mọi bộ phận khác của tổ chức, chuyển đổi số trong quản trị nhân sự là điều cần thiết trong thời đại công nghệ hiện nay. Vậy chuyển đổi kỹ thuật số trong quản trị nhân sự có ý nghĩa như thế nào, nó đòi hỏi gì và những thách thức mà các doanh nghiệp phải đối mặt trong việc thực hiện chuyển đổi là gì?

Chuyển đổi kỹ thuật số nhân sự là gì?

Các quy trình nhân sự truyền thống dựa trên giao tiếp mặt đối mặt, hồ sơ và giấy tờ. Rất nhiều thủ tục giấy tờ cần có từ bảng lương, hệ thống chấm công, quản lý hiệu suất đến quản lý ứng viên. Chuyển đổi kỹ thuật số nhân sự bao gồm chuyển các quy trình đó sang các hệ thống dựa trên công nghệ. 

Chuyển đổi số trong quản trị nhân sự (Human Resources Management). (Ảnh: Internet)

Chuyển đối số giúp các hoạt động quản lý nhân sự tập trung và nhất quán hơn trên một hệ thống. Không còn hồ sơ, giấy tờ văn bản hay các bảng tính phức tạp mà thay vào đó là các Dashboard làm việc hiện đại, dễ dàng thao tác cũng như giảm sai sót, nhầm lẫn nhờ những cảnh báo hay các tính năng hỗ trợ thông minh.

Các bước xây dựng và thực hiện chiến lược chuyển đổi kỹ thuật số trong quản trị nhân sự

  • Xác định mục tiêu: Cần có mục tiêu rõ ràng để doanh nghiệp có thể đánh giá hiệu quả đạt được của việc số hóa doanh nghiệp.

  • Xác định ai sẽ thực hiện chuyển đổi này: Doanh nghiệp cần đảm bảo tinh thần chuyển đổi số xuyên suốt từ lãnh đạo đến nhân viên. Chuẩn bị tốt công tác truyền thông và tổ chức tập huấn nội bộ chuyển đổi số cho toàn bộ doanh nghiệp.

Các bước xây dựng và thực hiện chiến lược chuyển đổi kỹ thuật số trong quản trị nhân sự. (Ảnh: Internet)

  • Chuẩn bị cho sự thay đổi và thích nghi: Một sự thay đổi trong các quy trình nhân sự có nghĩa là tất cả các bên liên quan cần được chuẩn bị trước cho sự thay đổi này. Tuy nhiên, lời khuyên là bạn nên bắt đầu từ quy mô nhỏ để có thể giảm thiểu tác động của thất bại (nếu có) so với việc thực hiện thay đổi trong toàn tổ chức và kết quả là từ bỏ hoàn toàn mọi nỗ lực chuyển đổi kỹ thuật số. 

Như vậy, điều quan trọng là doanh nghiệp bạn cần đảm bảo áp dụng công nghệ ở mức tối ưu nhất trong quy trình quản trị nhân sự. Phải liên tục cập nhật và đảm bảo rằng bạn biết đối thủ cạnh tranh của mình đang làm gì để có thể hoàn thành tốt mục tiêu trong quá trình thực hiện chuyển đổi số.


1 comment:

  1. Offering a broad vary of expertise, their many years of mixed know-how spans quantity of} nations across selection of|quite a 1xbet korea lot of|a wide range of} subjects. Live on line casino supplier BETER Live has launched the newest addition to its assortment of games – Gravity Blackjack. You can talk with them through the chat function, however they don’t have the capabilities to view or hear you. Yes, Live Casinos may be accessed on mobile browsers, providing players with the opportunity to play from wherever they are on the earth. Walk up and make your guess at any of our betting kiosks, or go to our personal betting home windows to place a guess with a sportsbook consultant.

    ReplyDelete