Wednesday, August 10, 2022

PEO là gì và khi nào doanh nghiệp nên sử dụng PEO

PEO là gì và khi nào doanh nghiệp nên sử dụng PEO?

Mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh là một trong những phần quan trọng nhất trong kế hoạch phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang kỳ vọng tăng trưởng. Điều này hầu như luôn bao gồm việc mở rộng lực lượng lao động. Một doanh nghiệp quy mô nhỏ thường không có cơ sở hạ tầng để quản lý việc tuyển dụng và các yêu cầu đi kèm với nó, cũng như quản lý tiền lương và phúc lợi. Đây là lúc mà doanh nghiệp cần một tổ chức việc làm chuyên nghiệp - PEO để giúp đỡ.

PEO là gì?

PEO hoạt động như một “đồng chủ nhân” với công ty mà họ được thuê để hỗ trợ. Điều đó nghĩa là họ sẽ chia sẻ trách nhiệm của nhân viên với công ty.

Những trách nhiệm đó phổ biến nhất bao gồm quy trình tuyển dụng và giới thiệu, quản lý bảng lương, phúc lợi cho nhân viên, các chức năng khác liên quan đến nguồn. Về cơ bản, PEO hoạt động như một chức năng nhân sự cung cấp đầy đủ các dịch vụ cho doanh nghiệp.

PEO là gì và khi nào doanh nghiệp nên sử dụng PEO?. (Nguồn: Internet)

Lợi ích khi sử dụng PEO là gì?

Một trong những lợi thế lớn nhất của việc sử dụng PEO là tăng tốc độ mà công ty có thể tiếp cận thị trường ở các vị trí địa lý mới.

Có thể mất nhiều thời gian ở một địa điểm mới để tạo một tổ chức và tuyển dụng tất cả các chuyên gia có liên quan để đảm bảo rằng một tổ chức đang tuyển dụng mọi người một cách tuân thủ. Đây cũng có thể là một vấn đề gây ra nhiều tốn kém, đặc biệt nếu tổ chức đang có ý định chỉ có một số lượng nhỏ nhân viên tại địa điểm mới.

PEO cung cấp những dịch vụ gì?

PEO sẽ 'sẵn sàng hoạt động' ngay từ ngày đầu tiên với việc cung cấp kiến ​​thức chuyên môn về tất cả các nghĩa vụ sau đây cho doanh nghiệp:

  • Xử lý bảng lương

  • Kế hoạch lợi ích

  • Quản lý rủi ro

  • Bảo hiểm người lao động bồi thường

  • Tiết kiệm chi phí

PEO cung cấp kiến ​​thức chuyên môn cho hầu hết các nghĩa vụ quan trọng trong một tổ chức. (Nguồn: Internet)

Khi nào doanh nghiệp bạn cần sử dụng PEO?

Làm thế nào để bạn biết nếu bạn thực sự cần một PEO hay không? Xem xét tất cả các yếu tố sẽ giúp bạn xác định vị trí của bạn về lợi ích và chi phí khi sử dụng PEO. Hãy xem xét kỹ tất cả các lợi ích được xử lý thông qua PEO và hiểu nhu cầu của bạn nằm ở đâu. Bạn có thể xử lý 85% nhu cầu nhân sự nhưng phải vật lộn với 15%? Hiểu được phạm vi nhu cầu của bạn có thể giúp bạn xác định xem liệu PEO cuối cùng có cần thiết hay không.


Với bất kỳ quyết định kinh doanh nào, điều quan trọng là bạn cần phải xem xét tất cả các góc độ của giải pháp để xác định xem giải pháp đó có phù hợp với nhu cầu của tổ chức hiện tại và trong tương lai hay không.