Wednesday, August 10, 2016

Lập kế hoạch Tuyển dụng

Recruitment, Search, Executive, Manager
Chuyên gia Nhân sự tán thành với kế hoạch tuyển dụng

Khoảng thời gian cận kề ngày Tết là thời điểm thích hợp để quý vị tham khảo bộ công cụ Tuyển dụng của chúng tôi và chọn các kỹ thuật lập kế hoạch.

Việc tuyển dụng chuyên gia và nhân sự cấp quản lý tại Việt Nam đòi hỏi bỏ ra nhiều thời gian và chi phí. Các chuyên gia Nhân sự giỏi sẽ vượt qua khó khăn này bằng cách lập sẵn kế hoạch tuyển dụng hoặc kế hoạch nhân lực tổng thể, trong đó trình bày chi tiết thời gian và địa điểm diễn ra hoạt động tuyển dụng trong suốt năm. Dĩ nhiên quý vị không thể tính trước được những nhân tố bất ngờ, nhưng việc thống nhất trước với sếp về tuyển dụng sẽ giúp quý vị dễ yêu cầu thêm nguồn lực khi có những sự kiện không ngờ tới xảy ra trong năm.
Liên hệ với dịch vụ Tuyển dụng nhân sự của HR2B để được tư vấn chi tiết.