Friday, June 24, 2016

Kiểm soát nỗi lo khi phỏng vấn

Tom Vovers - HR2B đăng thứ Năm, 23/06/2016 
Làm thế nào để vượt qua bản thân

Bất kể bạn là kỹ sư, CEO hay chuyên gia tài chính, nỗi lo phỏng vấn vẫn có thể tác động đến cả ứng viên đã chuẩn bị tốt nhất. Sau đây là một số mẹo để đối phó với nỗi lo khi phỏng vấn:

1) Để nhà tuyển dụng nói trước và để bản thân bạn có thời gian bình tĩnh - ví dụ, hãy hỏi...

+  “Anh/Chị đã làm ở đây bao lâu?”

+ Tôi tò mò là vì sao anh/chị gia nhập công ty này?

+ Trước khi làm ở đây, anh/chị làm ở đâu?

2) Thay đổi tư duy. Hãy nghĩ đến buổi phỏng vấn như một cuộc trao đổi giữa hai chuyên gia về vấn

đề mà cả hai cùng quan tâm (điểm phù hợp của bạn với công việc đang phỏng vấn). Hãy cư xử như

một nhân viên đang thảo luận về nhiệm vụ đầu tiên của mình. 

3) Hiểu về nhà tuyển dụng. Hãy tận dụng mạng lưới (hoặc chuyên gia săn đầu người) của bạn để

tìm hiểu về người sẽ phỏng vấn bạn, không chỉ là tên công ty mà còn tìm hiểu cả tên người phỏng

vấn. Hãy tìm hiểu thông tin cơ bản về họ. Có thể sử dụng LinkedIn cũng như Google. Nghiên cứu

các bài báo đưa tin và các sự kiện về công ty. Nghiên cứu về người phỏng vấn. Hãy xem thử có thể

tìm ra được phong cách của họ hay không để có thể tiên liệu trước mọi việc. 

Bạn làm gì để kiểm soát nỗi lo khi phỏng vấn? Hãy chia sẻ phương pháp của bạn và cùng thảo luận

xem đâu là phương pháp tốt nhất. Hãy tham gia blog cùng chúng tôi.