Monday, May 30, 2016

Tại sao tôi phải thuê bạn?Các ứng viên thường cố gắng trả lời câu hỏi này bằng cách nói về kinh nghiệm, học vấn,

hoặc khả năng làm việc chăm chỉ cố gắng hết sức.

Điều này không đúng.


Để trả lời câu hỏi này, bạn nên nêu ra những việc mình sẽ làm để cải thiện hoạt động

của công ty. Hãy cho người phỏng vấn thấy rằng bạn đủ khả năng để đảm đương chức

vụ đó, hay nói cách khác, bạn giúp cho người phỏng vấn thấy công việc sẽ dễ dàng hơn

khi có bạn.


Vì sao điều này tốt hơn?


Trong cuộc phỏng vấn, bạn đang bán chính sức lao động của mình cho nhà tuyển dụng

tiềm năng (cũng như là thu thập thông tin về họ để bạn có thể đưa ra 1 sự lựa chọn khi

đến thời điểm phải thực hiện công việc như thỏa thuận)


Các chuyên viên bán hàng sẽ cho bạn biết cách dẫn dắt người nghe là nói về các lợi ích,

quan trọng hơn là nói về đặc điểm sản phẩm. Những yếu tố như nền tảng gia đình, kinh

nghiệm, học vấn, và tính cách là các đặc điểm cá nhân.

Trong khi phỏng vấn, bạn nên cho thấy rằng mình là người mang lại lợi ích cho công ty.


Lợi ích đối với công ty là điều sẽ giúp bạn được tuyển dụng


Vì vậy, luôn luôn trả lời câu hỏi này bằng cách nêu ra lợi ích trước, kèm theo các đặc

điểm chỉ khi nào điều đó là hợp lý.

Ví dụ về lợi ích và đặc điểm


Đặc điểm
Lợi ích
Tôi có 10 năm kinh nghiệm trong việc quản lý đội bán hàng trong ngành hàng tiêu dùng.
Tôi có thể thúc đẩy doanh số bằng việc thực hiện 1 chương trình quản lý bán hàng trên nền tảng web.

Ở vị trí trước của tôi, tôi quản lý đội ngũ của mình ở bộ phận tiệp thị, vì vậy tôi biết như thế nào là phối hợp với người khác và dẫn dắt 1 chiến dịch tiếp thị.
Tôi có nhiều ý tưởng cho một thông điệp quảng cáo, đem đến khách hàng lý do vì sao công ty chúng ta tốt và thuyết phục họ mua sản phẩm.
Tôi đã trải qua huấn luyện chuyên sâu và 5 năm kinh nghiệm dung JAVA
Tôi sẽ có thể hiểu hệ thống mã của quý công ty và đưa ra khuyến nghị để cải thiện vì tôi có trên 5 năm kinh nghiêm trong công việc này.

Hãy tạo sự khác biệt bằng cách chỉ ra ích lợi mà bạn mang lại, đó mới thực sự là lý do để

nhà tuyển dụng thuê bạn làm việc. Nếu bạn làm tốt việc này hơn những ứng viên khác,

bạn sẽ được chọn.


Dĩ nhiên là để làm được việc này thì bạn cần thực hành ở nhà. Nghiên cứu về công ty và

người phỏng vấn trước khi đến tham dự buổi phỏng vấn. Công ty này đang gặp thách

thức gì?


Chuyên viên tìm kiếm tài năng của HR2B sẽ giúp bạn làm việc này, một cách thân thiện.


Cảm ơn Tom Sullivan, thông qua Quora, tạo cảm hứng cho đề tài này.