Tuesday, January 17, 2017

Chuyên đề: Tuyển dụng và Thương Hiệu Nhà Tuyển Dụng - #1 Viết mọi thứ xuống:


Dữ liệu công ty

Một công ty Bất Động Sản đang tìm kiếm nhân sự cho vị trí Giám Đốc Vùng tại Việt Nam. Sau một quá trình dài tìm kiếm và phỏng vấn, vị giám đốc tuyển dụng chính thức đề nghị làm việc qua lời nói với một ứng viên của HR2B. 
Sau đó. chuyên viên tuyển dụng của chúng tôi không thể liên hệ vị giám đốc tuyển dụng này để nhận thư đề nghị chính thức bằng văn bản. Những cuộc gọi đều không ai trả lời, emails cũng không được đọc và vị giám đốc này cũng không có ở văn phòng khi chúng tôi đến thăm. 
Trong một cuộc gọi với phía Tổng công ty ở nước ngoài, chuyên viên tuyển dụng của chúng tôi biết được rằng vị Giám đốc ấy đã không còn làm việc ở công ty nữa. Khi cô ấy báo với phía Tổng công ty về lời đề nghị làm việc cho ứng viên của HR2B thì Giám Đốc Nhân Sự Cấp Vùng của công ty này thông báo với chúng tôi là thông tin về ứng viên của chúng tôi không nằm trong hệ thống và họ không có thông tin gì về tình huống này. 
Công ty này bắt đầu lại toàn bộ quá trình tuyển dụng như lúc đầu. Trong lúc đó, ứng viên của chúng tôi đã nhận đề nghị làm việc tại công ty đổi thủ của họ 2 tuần sau đó. Chắc chắn phía công ty đối thủ này có một hệ thống quản lý thông tin tốt hơn.

Khi bạn hướng ra bên ngoài để tìm kiếm giải pháp cho các yêu cầu của bạn thì tốt hơn hên bạn nên sắp xếp mọi thông tin một cách cụ thể và nên có một ý tưởng rõ ràng về những điều bạn yêu cầu cho một vị trí/ cá nhân nào đó. Cùng một thời điểm đó, bạn nên giữ cho mình một tư duy mở và lắng nghe thêm những đề nghị từ phía các chuyên gia nhân sự và những người có những thông tin hữu ích mà có thể giúp cho bạn. 

Viết mọi thứ xuống. Bảng mô tả công việc, email, tin nhắn hoặc bất cứ thứ gì! Hãy để những ý tưởng của bạn được viết xuống bằng văn bản. Từ đó bạn có thể chia sẻ chúng với tất cả những người có liên quan. Theo dõi những thay đổi và viết chúng xuống. Lưu giữ những ý tưởng của bạn để bạn có thể tham khảo lại chúng trong tương lai hoặc cho những ai có liên quan đến quá trình tuyển dụng. 

Lưu trữ thông tin của tất cả những ứng viên mà bạn đã từng liên hệ, tiến độ của họ trong quá trình tuyển dụng của bạn và bất kỳ động thái nào bạn đã từng làm với họ. Điều này sẽ giúp bạn luôn theo dõi sát sao quá trình tuyển dụng. Nó cũng là một công cụ quan trọng trong việc tìm ra những điểm bạn đã làm sai hoặc đúng với ứng viên, nhờ đó bạn có thể lặp lại sự thành công hoặc tránh được việc lặp lại một lỗi sai hết lần này đến lần khác. 

Xem xét việc sử dụng hệ thống theo dõi hồ sơ ứng viên để tập trung hóa toàn bộ quá trình tuyển dụng của bạn. 

Liên hệ dịch vụ tuyển dụng nhân sự cấp cao từ công ty nhân sự hàng đầu HR2B để được tư vấn chi tiết.

1 comment:

  1. However, the probabilities of getting all the payouts are zero besides the largest one. If the payout is 4,000 occasions the enter quantity, and it happens each 4,000 occasions on common, the return to player is exactly 100%, but the game can be uninteresting to play. Also, most people wouldn't win anything, and having entries on the paytable which have a return of zero can be deceptive. As these particular person probabilities are closely guarded secrets and techniques, it's attainable that the marketed machines with excessive return to player simply increase the probabilities of these jackpots. The casino might legally place machines of an identical fashion payout and advertise that some machines have 100% return to player. The added benefit is that these giant sm카지노 jackpots increase the excitement of the other gamers.

    ReplyDelete